Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu

PDFogłoszenie.pdf - 14.08.2019 r.

PDFSIWZ.pdf - 14.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ:

DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCXzał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCXzał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.docx
PDFzał. nr 4a.pdf
PDFzał. nr 4b.pdf
PDFzał. nr 5a.pdf
PDFzał. nr 5b.pdf
PDFzał. nr 6.pdf
PDFzał. nr 7.pdf
PDFzał. nr 8.pdf
PDFzał. nr 9.pdf
PDFzał. nr 10.pdf
PDFzał. nr 11.pdf
PDFzał. nr 12.pdf
PDFzał. nr 13.pdf
PDFzał nr 14 STWiOR.pdf
PDFzał. nr 15 - wzór umowy.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf - 29.08.2019 r.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf - 04.09.2019 r.
 

Wersja XML