• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu BIP
Serwis www

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
94481341926167129035284827618582442560000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 19306
 2. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 14112
 3. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 13324
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13194
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 12218
 6. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 10910
 7. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 10690
 8. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 9401
 9. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 9139
 10. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 8930
 11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 8911
 12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 8564
 13. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 8516
 14. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 8342
 15. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 7951
 16. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7626
 17. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 7263
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 5878
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4383
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4337
 21. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4208
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4163
 23. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4014
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3339
 25. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 3297
 26. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3226
 27. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II (2 przetarg)
  Wyświetleń: 2983
 28. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2839
 29. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2435
 30. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 1323
 31. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 917
 32. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 852
 33. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 771
 34. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 274

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 679 03 35 do 38
fax +48 16 679 03 35 do 38 wew. 222
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 381503
w tym miesiącu: 7301
dzisiaj: 150