Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2399200000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5133499172407405121687633169002070081731345793168515
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4695655861465971987554625824730092601080653526503
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
944813419261671290352848276185914567545774312132674086
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000014125295487738129761926110720
 1. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 55479
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 24176
 3. Przebudowa infrasktruktury drogowej polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2018 w Przemyślu
  Wyświetleń: 16995
 4. Remonty ulic w Przemyślu w ramach Budżetów Obywatelskich
  Wyświetleń: 16460
 5. Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap
  Wyświetleń: 15630
 6. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 15601
 7. Roboty brukarskie na terenie Przemyśla w ramach Budżetów Obywatelskich w 2019 roku
  Wyświetleń: 14758
 8. Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 14199
 9. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 14170
 10. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 12899
 11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Inżynierii ruchu
  Wyświetleń: 12611
 12. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 12351
 13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 12246
 14. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku
  Wyświetleń: 12038
 15. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Przemyśla w 2019 roku (2)
  Wyświetleń: 11855
 16. Budżet Obywatelski Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz z wykonaniem chodnika i remontem podwórza
  Wyświetleń: 11416
 17. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11280
 18. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku
  Wyświetleń: 10938
 19. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 10106
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9150
 21. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8593
 22. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8397
 23. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7972
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7923
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7871
 26. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 7868
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7784
 28. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku
  Wyświetleń: 6096
 29. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5737
 30. Przebudowa infrastruktury drogowej polegajaca na budowie oświetlenia drogowego w ramach Budżetów Obywatelskich na rok 2019 w Przemyślu
  Wyświetleń: 5709
 31. Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu (trzeci przetarg)
  Wyświetleń: 5473
 32. Zawiadomienie dla zadania: Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu
  Wyświetleń: 5205
 33. Remont mostu drogowego Brama Przemyska przez rzekę San w ciagu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 145+723 w Przemyślu w części obejmującej Most Główny (podwieszony)
  Wyświetleń: 5077
 34. Sprawozdanie za 2019r.
  Wyświetleń: 4518
 35. Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku
  Wyświetleń: 4382
 36. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 3477
 37. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
  Wyświetleń: 3474
 38. Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Przemyśla
  Wyświetleń: 3444
 39. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00
  Wyświetleń: 3415
 40. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku
  Wyświetleń: 3332
 41. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 3132
 42. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
  Wyświetleń: 3125
 43. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 2977
 44. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  Wyświetleń: 2755
 45. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 2683
 46. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2525
 47. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2506
 48. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2444
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2365
 50. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2340
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2335
 52. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania zieleni
  Wyświetleń: 2312
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 2250
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 2239
 55. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 2192
 56. poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 2160
 57. Sprawozdanie za 2018r.
  Wyświetleń: 2063
 58. Sprawozdanie za 2020r.
  Wyświetleń: 1993
 59. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 1990
 60. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent ds. kosztorysowania
  Wyświetleń: 1987
 61. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 976
 62. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”
  Wyświetleń: 692
Wersja XML